Selfpoint

En komplett plattform för självserviceportaler

Selfpoint är en komplett plattform för självserviceportaler

Selfpoint är en webbaserad och mobilanpassad plattform för självserviceportaler. Selfpoint används med fördel för att skapa e-tjänstportaler, Mina Sidor-portaler, kundportaler och medarbetarportaler.

Selfpoint gör det möjligt att snabbt, enkelt och säkert bygga sina egna självtjänster. Lösningen stödjer alla mobila enheter och är tillgänglighetsanpassad. Det finns stöd för stark autentisering och digital signering av dokument med Bank-ID .

Enkelhet – formulärbyggare med ärendehanteringssystem


Genom att använda vår plattform kan alla, oavsett teknisk erfarenhet, snabbt skapa formulär för exempelvis avtal, ansökningar och bokningar. Formulären är direkt knutna till ett fullskaligt ärendehanteringssystem och direkt integrerade med hemsidan. Selfpoint gör det möjligt att skapa och administrera självservice- och e-tjänster på minuter, inte månader.Säkerhet – kryptering och Bank-ID


Självservice- och e-tjänster hanterar ofta känslig information som personuppgifter, patientjournaler och digitalt signerade avtal. För att tillmötesgå dessa säkerhetskrav används krypterade databaser, säker inloggning (Bank-ID/SITHS), säker signering och krypterad kommunikation.


Flexibilitet – färdig lösning med full flexibilitet


Selfpoint är byggd med flexibel arkitektur som gör det enkelt att anpassa e-tjänster efter nya krav från verksamheten, medborgare och kunder.

Selfpoint


 • Connector.

  Enkelt skapa formulär

  Genom att använda Selfpoint ger du personer utan teknisk kompetens möjlighet att enkelt skapa avancerade formulär. Skapa avtal, ansökningar, bokningsformulär och andra formulär enkelt med vår formulärbyggare. Selfpoint stödjer responsiv design vilket gör det enkelt att arbete i Selfpoint via mobila enheter.

 • Connector.

  Säker och enkel inloggning

  Logga in som kund, medarbetare, leverantör eller annan intressent via Active Directory, facebook, användarenamn/lösenord eller Bank ID. Välj vad som passar bäst. Möjlighet finns att signera formulär med Bank ID.

 • Connector.

  Ärendehantering och öppen data

  Alla formulär som skickas in via Selfpoint kan antingen vidarebefordas direkt till verksamhetssystem via Selfpoints integrationsmotor eller administreras och behandlas i Selfpoints ärendehanteringssystem. All data som lagras i Selfpoint är tillgänglig antingen via Selfpoints WebAPI eller direkt via vår databas.

 • Connector.

  Stöd för integrationer

  All data och information som kommer in via formulär kan Selfpoint integrera till bakomliggande verksamhets- och affärssystem via Selfpoints kraftfulla integrationsmotor. Integrationsmotorn gör det också möjligt att i en självserviceportal presentera data och information som kommer från olika verksamhets- och affärssystem.

 • Connector.

  Statistik och diagram

  Data och information som kommer från affärs- och verksamhetssystem presenteras med fördel som diagram, grafer eller tabeller som skapas i Selfpoints rapportmodul.

 • Connector.

  Hög säkerhet

  I självserviceportaler finns ofta känslig information som personlig data, medicinska journaler och avtal. För att möta dessa säkerhetskrav använder Selfpoint krypterade databaser, stödjer säker login och signering via Bank ID och SITHS samt säkerställer att alla kommunikation är krypterad.

Varför väljer våra kunder oss?


Time to market

Färdigutvecklad produkt som med väldigt enkla modifieringar anpassas till alla typer av företag och organisationer.

Kostnadseffektivitet

Behöver inte starta ett dyrt utvecklingsprojekt för att själva ta fram motsvarande produkt.

Enkelt och flexibelt

Kombinerar möjligheten att flexibelt skapa digitala formulär med en fullvärdig ärende-hanteringsmodul samt säker inloggning med BankID

Säkerhet

Selfpoint uppfyller Socialstyrelsen krav för användning inom hälso – och sjukvård.

Selfpoint – En komplett plattform för självserviceportaler.