Barnuppgifter direkt från skatteverket

Glada barn tittar och pekar på en datorskärm.Ny funktion i Selfpoint förenklar ansökningar kopplade till barn.

Vår nylanserade formulärkomponent Child selector gör det möjligt för en vårdnadshavare att enkelt hitta sitt barns uppgifter direkt från Skatteverket. När vårdnadshavaren loggat in i e-tjänsten med sitt Bank-ID plockar komponenten barnets/barnens uppgifter direkt från Skatteverket och gör dem valbara i en lista. Det krävs dock att man har tillgång till information om relationer i Skatteverkets databas.

Detta underlättar vid exempelvis ansökan om skolskjuts, förskoleplats, ledighet eller bidrag då vårdnadshavaren slipper skriva in barnets uppgifter för hand. Det innebär också en säkrare ärendehantering och är en fördel för handläggaren som inte behöver dubbelkolla att barnets uppgifter är korrekta eller att barnet står under den ansökandes vård.

Funktionen kommer även kunna validera att vårdnadshavaren och barnet är bosatta inom kommunen.