fbpx

Inspiration och kunskapsspridning med Ystads kommun

Digitaliseringsdag i Ystad

en man står inför publika och visar bilder på en skärm

Mathias berättar om e-tjänster

Vi på Selfpoint blev inbjudna till en spännande och givande digitaliseringsdag i Ystad. Vill ni göra något liknande? Tveka inte att kontakta oss!

När Ystads kommun arrangerade en halvdagsträff med temat Digitalisering samlades ett 50-tal systemförvaltare för att prata om digitaliseringens möjligheter. Syftet var att bland annat att få igång ett samtal kring digitalisering och skapa engagemang och intresse. Ulf Wedberg från kommunens IT-avdelning gav en helhetsbild av digitaliseringen i kommunen och hur det ser ut i resten av landet, medan Björn Berner informerade om var i arbetet kommunen står nu och hur framtiden kommer att se ut.

Selfpoint inbjudna

På denna halvdag deltog även vi från Selfpoint, som en utav två inbjudna leverantörer till kommunen. Ystads kommuns externa e-tjänster i Selfpoints webbaserade plattform har varit i bruk sedan september 2018. Syftet med vår närvaro var att sprida mer kunskap om Selfpoints olika funktioner och användningsområden för att ge inspiration och sätta igång idéskapandet i organisationen. Vår VD Kristian och vår systemarkitekt Mathias berättade om sin resa in på ”självautomationens” väg, innan de visade olika lösningar och e-tjänster som finns ute hos våra kunder idag. Allt från avancerade lösningar med livsavgörande effekt, till underlag för smidigare fikabeställning. Vi fick många intressanta frågor och det kommunägda bolaget Ystads Hamn Logistik AB visade stort intresse för den interna lösning med arbetsordrar som Göteborgs energi använder och som är utvecklat för just kommunala bolag.

En man står inför publik och visar bilder på en skärm

Kristian pratar om plattformen

Vår förhoppning var att visa mångsidigheten i Selfpoint och inspirera till att hitta nya förbättringar för de olika vardagssituationerna i organisationen. Ulf Wedberg påpekade vikten av processkartläggning för att hitta de processer som bör och kan digitaliseras. Han flikade även in att ytterligare en nivå med systemet är att på sikt kunna utbyta Selfpointlösningar med andra kommuner.

Det bubblar i grytan

Efter denna digitaliseringsdag har Ystads kommun märkt av att tankarna sattes igång hos deltagarna. Dels har flera processer som bör digitaliseras upptäckts, dels har önskemål om att skaffa vissa av de e-tjänster vi nämnde inkommit. Kommunen har också uppmärksammat att nya ögon leder till nya önskemål och vägval, vilket är ett incitament för att involvera flera, både äldre och yngre förmågor i tankearbetet.

Vi på Selfpoint tackar Ystads kommun för en inspirerande dag som gav även oss nya idéer och viktig input i det fortsatta arbetet med Sveriges bästa digitaliseringsplattform.