fbpx

Ny komponent tar Skolstarts-tjänsten vidare

Vårdnadshavare direkt från Skatteverket

Skolbarn räcker upp handen i klassrummet

Den skolstartstjänst som Knivsta kommun skapat – här kan du läsa mer om den – har varit inspiration för bland andra Ystads kommun när de inventerade sin utbildningsförvaltning för att identifiera de processer i verksamheten som ska digitaliseras. Sedan maj månad har Ystads kommun arbetat hårt med att implementera en liknande e-tjänst, med förhoppningen att ha den redo till höstens skolstart. Under tiden insåg de att det fanns ett behov av en vidareutveckling av tjänsten – en komponent som automatiskt kan hitta barnets vårdnadshavare och kräva en signatur.

Gör det svårt att förbigå signering

I många kommunala ärenden som gäller minderåriga barn krävs medgivande från båda vårdnadshavare, i de fall det finns fler än en. I Selfpoints ursprungliga funktion angav man själv ifall man har ensam vårdnad eller vem som är övrig vårdnadshavare. Det fanns med andra ord möjlighet att hoppa över en vårdnadshavare eller skriva in en annan persons uppgifter. Ystads kommun har därför hittat ett sätt att säkerställa att alla vårdnadshavare får information om och godkänner ärenden kring barnet.

Genom att hämta data från Skatteverket hittar den nya komponenten barnets vårdnadshavare automatiskt. Underskrift från samtliga vårdnadshavare säkerställs genom att signeringen är obligatorisk. Först när alla vårdnadshavare signerat markeras ärendet som komplett. På så sätt slipper kommunen få in ofullständiga ärenden.

Komponenten är utvecklad hos oss på Selfpoint, på Ystads kommuns begäran och med hjälp av deras instruktioner. Det har bland annat varit viktigt att kunna exkludera de med skyddad identitet, dels genom att informera om att de inte ska använda tjänsten överhuvudtaget, dels se till så att de inte hittas i systemet om de försöker. Komponenten kommer att återanvändas i alla e-tjänster som rör barn och kräver medgivande, vaccinationsmedgivande osv.

Planer för större digital tillgänglighet

Cirka 4000 barn och elever i Ystads kommun kommer att få ut skolstart-e-tjänsten i slutet av augusti. Den ersätter tre blanketter per elev och sparar således in ca 12 000 papper. Vårdnadshavare loggar in i e-tjänsten och fyller i begärda uppgifter, därefter signeras ärendet med Mobilt Bank-ID. Eventuella övriga vårdnadshavare får ett meddelande om att logga in, kolla uppgifterna och signera, när det passar dem och varifrån som helst.

Den högsta prioriteringen var att förenkla för vårdnadshavare. Steg två är att utveckla tjänsten på baksidan och integrera den med kommunens andra verksamhetssystem. I dagsläget hamnar e-tjänstens inkomna ärenden i Selfpointplattformens administrativa system där de kan plockas ut i Excellformat. Framöver ska den integreras med lärarnas pedagogiska plattform så att de alltid har kontaktuppgifter och annan viktig information om eleverna nära till hands i mobilen. Ystads kommun vill också kunna skicka information mellan Selfpointplattformen och det skoladministrativa systemet. På så sätt kan e-tjänsterna vara delvis förifyllda med exempelvis elevens skola och klass när föräldrar ska skicka in dem.