fbpx

Ny pdf-byggare

Vi skapar en ny och förbättrad pdf-byggare!

Snart kommer en ny förbättrad pdf-byggare i Selfpoint – en isolerad pdf-service med helt ny arkitektur, process och pdf-motor.
De verksamheter som har en Selfpointlösning har i regel redan en pdf-byggare i sina plattformar. Dessa pdf-byggare ligger på respektive verksamhets server. Den nya pdf-byggaren kommer att ligga som en extern tjänst som är kopplad till verksamheternas plattformar. På så sätt blir den enklare att både underhålla, hålla stabil och vidareutveckla vid behov. Den nya pdf-byggare är mer dynamisk och ger fler möjligheter för variation i pdf:ernas utseenden med ikoner, färgtema som matchar den grafiska profilen med mera. Den är också säkrare och möjliggör digital signering som krypteras och kan verifieras av en tredje part.

En annan funktion i pdf-byggaren är att den stödjer de olika pdf-format som kan krävas enligt verksamheters regelverk för it-säkerhet. Byggaren utgår från pdf-version 1.4 som möjliggör skapandet av PDF/A-filer. De Selfpointkunder som väljer att börja använda den nya pdf-byggaren behöver inte göra om sina nuvarande pdf:er då de flyttas över per automatik. Framöver kommer verksamheterna att kunna editera och skapa sina egna pdf-kvitton. Den nya pdf-byggaren går snart in i sin första testperiod.