fbpx

Hässleholms kommuns e-tjänsteplattform

Flygvy över Hässleholm

Foto: fotografdaniel.se

Hässleholm är en kommun med ca 50 000 invånare som, precis som många andra svenska kommuner, står inför kravet att digitalisera. För Hässleholms kommun är det viktigt att höja kvalitén på sin service mot medborgarna och attrahera medborgarna med smarta e-tjänster. Men det är inte bara viktigt att medborgare kan nå kommunens tjänster varifrån de vill och när de vill, utan även att hela ärendeprocessen digitaliseras.

Med en e-tjänsteplattform ska medborgarna hitta alla e-tjänster på ett och samma ställe där de känner igen sig och tydligt ser att avsändaren är Hässleholms kommun. En annan fördel är att kommunens anställda ska kunna hitta och hantera den information medborgarna skickat in utan att behöva leta på olika ställen.

Valde Selfpoints e-tjänsteplattform

2018 tog Hässleholms politiker beslutet att införa en e-tjänsteplattform. Efter en upphandling skrevs avtal med Selfpoint sommaren 2018 och jobbet sattes igång under hösten. Nu är plattformen färdig och har fått kommunens grafiska profil. Den externa e-tjänsteportalen lanseras senast den 1 april 2019. Då kommer kommunens första e-tjänst att vara på plats, och de börjar stort med en e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd. Därefter ska flera e-tjänster kopplas på efter hand.

Valet föll på Selfpoint för att det är angeläget att kvalitén på e-tjänsterna verkligen gynnar medborgarna. Målet är att kommunen själv ska hantera plattformen som mycket som möjligt, och då måste det vara enkelt och intuitivt att bygga en e-tjänst. Selfpoint har dessutom en processmotor som automatiserar processen och de funktioner som ska aktiveras i samband med ett ärende. Framöver ska plattformen även integreras med kommunens andra verksamhetssystem.

En annan tung fördel är att flera av Hässleholms kommuns grannkommuner och samarbetskommuner använder Selfpoint och det underlättar samarbete mellan kommunerna.

Visar nyttan för att förstå behovet och vinsten

Behovet är stort ute i kommunens verksamheter, men utanför IT-avdelningen är förståelsen för vad en vad en e-tjänst ska göra fortfarande ganska liten. För många är e-tjänster bara digitala formulär, men poängen med e-tjänsterna är att digitalisera processen hela vägen in i verksamheten och ut igen. En del av att skapa större förståelse för detta är att lansera portalen och den första e-tjänsten för att i skarpt läge kunna visa nyttan. En annan del är att kommunen har tagit fram en process för hur verksamheterna ska inventera sina behov av e-tjänster och satt ihop en organisation som ska jobba med detta.

När det gäller just försörjningsstöd så är den mest betydelsefulla vinsten den kvalitetshöjning som e-tjänsten innebär för de medborgare som kommer i kontakt med kommunens socialsekreterare. E-tjänsten kommer att göra socialsekreterarna mer tillgängliga för de som söker deras stöd, och frigöra mer tid till personliga möten.